Nowenna w intencji Rodzin

Nowenna w intencji Rodzin

LIST ARCYBISKUPA DO RODZIN

Zakończony niedawno rok kalendarzowy przeżywaliśmy pod szczególnym patronatem Świętej Rodziny. Ogłaszając miniony rok Rokiem Rodziny, papież Franciszek zachęcał, aby Święta Rodzina była dla nas ideałem miłości małżeńskiej i rodzinnej. Podczas modlitwy na Anioł Pański w dniu 27 grudnia 2020 mówił: „Kilka dni po Bożym Narodzeniu liturgia zachęca nas do spojrzenia na Świętą Rodzinę, Jezusa, Marię i Józefa. Wspaniale jest zastanowić się nad tym, że Syn Boży, podobnie jak wszystkie dzieci, potrzebował ciepła rodziny. Właśnie dlatego Rodzina z Nazaretu jest rodziną wzorcową, w której wszystkie rodziny świata mogą znaleźć pewny punkt odniesienia oraz inspirację.”

 nowenna do pobrania

W dzisiejszym świecie, pełnym różnych wyzwań i trudności, rodzina potrzebuje wzorców i wskazań, według których mogłaby budować swoją trwałą tożsamość. Mając to na uwadze, papież Franciszek w dalszej części swojej refleksji dopowiedział: „Na wzór Świętej Rodziny, jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wychowawczej wartości rodziny: musi być ona oparta na miłości, która nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy nadziei. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. W ten sposób rodzina otwiera się na radość, którą Bóg daje tym wszystkim, którzy potrafią dawać z radością. Równocześnie odnajduje duchową energię, by otworzyć się na świat zewnętrzny, na innych, na służbę braciom, na współpracę w budowaniu coraz to nowego i lepszego świata; zdolna zatem stać się nośnikiem pozytywnych bodźców. Rodzina ewangelizuje przykładem życia. Zachęceni przesłaniem Roku Rodziny oraz refleksjami papieża Franciszka na ten temat, przygotowaliśmy niniejszą broszurkę, którą chcemy przekazać rodzinom w naszej archidiecezji. Zawiera ona myśli z Pisma Świętego na każdy dzień i krótkie medytacje zaczerpnięte z tekstów Ojca Świętego jak również szczególną intencję modlitwy wstawienniczej za rodzinę. Ufam, że ta broszurka będzie źródłem inspiracji i osobistych przemyśleń oraz konkretnych wskazań w rozwiązywaniu codziennych sytuacji rodzinnych. Wszystkim rodzinom życzę pełnego Bożej obecności Nowego Roku! Zapewniając o pamięci modlitewnej, udzielam Wam pasterskiego błogosławieństwa.

Abp Tadeusz Wojda SAC Metropolita Gdański