Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa umawiają się telefonicznie z księdzem proboszczem, aby ustalić termin spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności.

Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.

Do jego spisania potrzebne są:

  1. Metryki chrztu "do sakramentu małżeństwa" (dla osób ochrzczonych poza parafią). Na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowane zaświadczenie w parafii bierzmowania). Metryka ważna jest sześć miesięcy.
  2. Dowody osobiste.
  3. "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" - wydane przez USC. Należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze. Zaświadczenie ważne jest dokładnie sześć miesięcy od dnia wystawienia, musi obejmować datę ślubu.
  4. Ksero świadectwa z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
  5. Zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich. ( nie honorujemy kursów online)
  6. Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej.

Po spisaniu protokołu, wygłaszane są  zapowiedzi przedślubne. Narzeczeni przed przyjęciem Sakramentu Małżeństwa przystępują do spowiedzi przedślubnej. Świadkami ślubu muszą być osoby pełnoletnie.


W naszej parafii jest Poradnia Rodzinna:

Pan Tomasz Nikrant - tel. 607 712 652 (zadzwoń i ustal termin spotkania).

Pani Alicja Lesner - tel. 784 189 846 (zadzwoń i ustal termin spotkania).

Pani Joanna Domarus - tel. 665-160-182 (zadzwoń i ustal termin spotkania).

Narzeczeni szukają kursu przedmałżeńskiego we własnym zakresie.