Chrzest Święty

Rodzice powinni dla swojego dziecka wybierać imiona świętych patronów.

Sakrament chrztu jest udzielany w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 13:00 i w sobotę po drugiej niedzieli na Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00.

Co najmniej dwa tygodnie przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii. Dokonują tego rodzice (przynajmniej jeden z nich). Przy zgłoszeniu dziecka należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia z USC.

Należy również podać datę ślubu kościelnego rodziców dziecka i nazwę parafii, w której było zawierane małżeństwo.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące bez ślubu kościelnego, a także młodzież, która nie uczęszcza na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami, zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności.

W sobotę przed niedzielą chrztu o godzinie 19.00 odbywa się katecheza dla rodziców i chrzestnych – w kościele.

Rodzice (jeżeli nie mają przeszkody) i chrzestni powinni przed chrztem dziecka przystąpić do Sakramentu Pokuty.

Dla dziecka należy nabyć świecę i szatkę do chrztu. W dniu Chrztu rodzice i chrzestni przychodzą około 10 minut przed Mszą Świętą do zakrystii, aby złożyć podpisy w akcie chrztu dziecka. Wtedy również należy oddać kartki od spowiedzi i zaświadczenia dla rodziców chrzestnych.


CHRZEST DZIECI - 2022 rok

10 lipiec 2022 r. - Niedziela- o godz. 13.00
16 lipiec 2022 r. -Sobota - o godz. 18.00            
   14 sierpień 2022 r. - Niedziela- o godz. 13.00
   20 sierpień 2022r. - Sobota - o godz. 18.00
11 wrzesień 2022 r. - Niedziela- o godz. 13.00
17 wrzesień 2022 r. - Sobota - o godz. 18.00
   9 październik 2022 r. – Niedziela– o godz. 13.00
   15 październik 2022 r. - Sobota - o godz. 18.00
13 listopad 2022 r. - Niedziela- o godz. 13.00
19 listopad 2022r. - Sobota - godz. 18.00
   11 grudnia 2022r. - Niedziela - godz. 13.00
   26 grudnia 2022r.- Poniedziałek - godz. 13.00


Katecheza przygotowująca do chrztu świętego dla rodziców i chrzestnych :

•    9 lipiec2022 r. – sobota o godz. 18.45
•    13 sierpień2022 r. – sobota o godz. 18.45
•    10 wrzesień2022 r. – sobota o godz. 18.45
•    8 październik2022 r. – sobota o godz. 18.45
•    12 listopad2022 r. – sobota o godz. 18.45
•    10 grudzień2022 r. – sobota o godz. 18.45