Chrzest Święty

Rodzice powinni dla swojego dziecka wybierać imiona świętych patronów.

Sakrament chrztu jest udzielany w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 13:00 i w sobotę po drugiej niedzieli na Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00.

Co najmniej dwa tygodnie przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii. Dokonują tego rodzice (przynajmniej jeden z nich). Przy zgłoszeniu dziecka należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia z USC.

Należy również podać datę ślubu kościelnego rodziców dziecka i nazwę parafii, w której było zawierane małżeństwo.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące bez ślubu kościelnego, a także młodzież, która nie uczęszcza na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami, zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności.

W sobotę przed niedzielą chrztu o godzinie 19.00 odbywa się katecheza dla rodziców i chrzestnych – w kościele.

Rodzice (jeżeli nie mają przeszkody) i chrzestni powinni przed chrztem dziecka przystąpić do Sakramentu Pokuty.

Dla dziecka należy nabyć świecę i szatkę do chrztu. W dniu Chrztu rodzice i chrzestni przychodzą około 10 minut przed Mszą Świętą do zakrystii, aby złożyć podpisy w akcie chrztu dziecka. Wtedy również należy oddać kartki od spowiedzi i zaświadczenia dla rodziców chrzestnych.


CHRZEST DZIECI - 2023 rok

  8 styczeń 2023 r. - Niedziela - o godz. 13.00
14 styczeń 2023 r. - Sobota - o godz. 18.00
12 luty 2023 r. - Niedziela - o godz. 13.00
18 luty 2023 r. - Sobota - o godz. 18.00 
12 marzec 2023 r. - Niedziela - o godz. 13.00
18 marzec 2023 r. - Sobota - o godz. 18.00
10 kwiecień 2023 r. – Poniedziałek Wielk. – o godz. 13.00
15 kwiecień 2023 r. - Sobota - o godz. 18.00
   7 maj 2023 r. - Niedziela - o godz. 13.00
20 maj 2023 r. - Sobota - godz. 18.00
11 czerwiec 2023 r. - Niedziela - godz. 13.00 
17 czerwiec 2023 r.- Sobota - godz. 18.00


Katecheza przygotowująca do chrztu świętego dla rodziców i chrzestnych :


• 7 styczeń 2023 r. – sobota o godz. 18.45

• 11 luty 2023 r. – sobota o godz. 18.45

• 11 marzec 2023 r. – sobota o godz. 18.45

• 1 kwiecień 2023 r. – sobota o godz. 18.45

• 6 maj 2023 r. – sobota o godz. 18.45

• 10 czerwiec 2023 r. – sobota o godz. 18.45