Chrzest Święty

Rodzice powinni dla swojego dziecka wybierać imiona świętych patronów.

Sakrament chrztu jest udzielany w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 13:00 i w sobotę po drugiej niedzieli na Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00.

Co najmniej dwa tygodnie przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii. Dokonują tego rodzice (przynajmniej jeden z nich). Przy zgłoszeniu dziecka należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia z USC.

Należy również podać datę ślubu kościelnego rodziców dziecka i nazwę parafii, w której było zawierane małżeństwo.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

 • ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli Sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania,
 • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące bez ślubu kościelnego, a także młodzież, która nie uczęszcza na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami, zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności.

W sobotę przed niedzielą chrztu o godzinie 19.00 odbywa się katecheza dla rodziców i chrzestnych – w kościele.

Rodzice (jeżeli nie mają przeszkody) i chrzestni powinni przed chrztem dziecka przystąpić do Sakramentu Pokuty.

Dla dziecka należy nabyć świecę i szatkę do chrztu. W dniu Chrztu rodzice i chrzestni przychodzą około 10 minut przed Mszą Świętą do zakrystii, aby złożyć podpisy w akcie chrztu dziecka. Wtedy również należy oddać kartki od spowiedzi i zaświadczenia dla rodziców chrzestnych.


CHRZEST DZIECI - 2021 rok

10 styczeń2021 r. - Niedziela- o godz. 13.00
16 styczeń2021 r. -Sobota - o godz. 18.00    
14 luty2021 r. - Niedziela- o godz. 13.00
20luty2021r. - Sobota - o godz. 18.00
14marzec2021 r. - Niedziela- o godz. 13.00
20 marzec2021 r. - Sobota - o godz. 18.00
5 kwiecień2021 r. – Poniedziałek– o godz. 13.00
17 kwiecień 2021 r. - Sobota - o godz. 18.00
16 maj2021 r. - Niedziela- o godz. 13.00
22 maj2021r. - Sobota - godz. 18.00
13 czerwiec2021r. - Niedziela - godz. 13.00
19czerwiec2021r.- Sobota - godz. 18.00

  Katecheza przygotowująca do chrztu świętego dla rodziców i chrzestnych:

  9 styczeń2021 r. – sobota o godz. 19.00
  13luty2021 r. – sobota o godz. 19.00
  13marzec2021 r. – sobota o godz. 19.00
  16 kwiecień2021 r. – sobota o godz. 19.00
  15 maj2021 r. – sobota o godz. 19.00
  12 czerwiec2021 r. – sobota o godz. 19.00