Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

W październiku został zorganizowany szkolno - parafialny konkurs plastyczny " Święty Jan Paweł II - Nie lękajcie się" . Organizatorami byli katecheci klas I - VIII. Celem konkursu było przede wszystkim pogłębienie wśród naszych uczniów  wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II oraz zachęcenie ich do wspólnego tworzenia rzeczy pięknych i wartościowych razem ze swoimi bliskimi.

 Konkurs był adresowany do uczniów kl. I - VIII i ich rodzin.  Każdy uczestnik mógł zgłosić jeden rodzinny lapbook w formacie A3 lub A4. Po wykonaniu pracy, należało ją dostarczyć do katechety w wyznaczonym terminie. W konkursie wzięły udział 24 lapbooki. Wszystkie były piękne, pomysłowe i bogate w treść. Komisja po obejrzeniu ich i "burzliwej" dyskusji przyznała I, II, III miejsce oraz cztery wyróżnienia.


Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I m - Ewa Kotłowska I f
II m - Magda Herta IV b
III m - Julia Bianga I e
Wyróżnienie
Marcel Kierski III b
Anastazja Kierska I d
Zuzanna Sikora I e
Filip Sikora II d


Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali dyplom i słodki upominek. Ponadto nagrodą dla każdego była pochwała w e-dzienniku i ocena celująca z religii za aktywność. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w naszym kościele parafialnym, w niedzielę - 10.10.2021r. Tego dnia obchodziliśmy XXI Dzień Papieski pod hasłem " Nie lękajcie się". W imieniu własnym i wszystkich uczestników konkursu dziękuję bardzo ks. Mateuszowi i ks. Łukaszowi za zakupienie nagród, a siostrze Małgorzacie za wykonanie dyplomów. Wszystkim katechetom składam podziękowania za pomoc w zorganizowaniu konkursu i przygotowaniu wystawy, którą można było obejrzeć w dolnym kościele i w naszej szkole. Dziękuję również wszystkim uczniom i ich rodzinom, biorącym udział w konkursie. Już teraz zapraszam do udziału w kolejnych konkursach, o których katecheci będą informować na bieżąco.   
Beata Brylowska