Prośba o wsparcie naszej szkoły w Rzeszowie

Prośba o wsparcie naszej szkoły w Rzeszowie

     Trwa ostatnia faza budowy Pijarskiego Kompleksu Edukacyjnego w Rzeszowie. Pragniemy, by w dniu 2 września 2019 r. w ławkach publicznej szkoły podstawowej zasiedli pierwsi uczniowie. Aby to było możliwe musimy zgromadzić środki na wyposażenie ruchome szkoły. Bardzo gorąco prosimy o pomoc i przekazanie darowizny na ten cel!

     Zachęcamy do oglądnięcia krótkiego filmu o budowanej szkole, jej założeniach i oczekiwaniach dzieci i rodziców. W końcowej części filmu (8’12”) przedstawiamy numer rachunku bankowego oraz proponowaną kwotę wsparcia. Osoby fizyczne, przedsiębiorców i firmy, które udzielą nam wsparcia upamiętnimy przez odpowiednią informację wizualną przy sali lekcyjnej i w miejscu dedykowanym dla wszystkich darczyńców. O naszych dobrodziejach pamiętać będziemy w modlitwie. Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc, nawet najmniejszą.

Z wdzięcznością pijarzy