10-lecie kapłaństwa o. Proboszcza Łukasza

10-lecie kapłaństwa o. Proboszcza Łukasza

W dniu 15 maja 2020 roku nasza Parafia miała okazję by świętować piękny jubileusz kapłaństwa naszego Proboszcza o. Łukasza Porąbki.

„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka” 

/Jan Paweł II/


Czcigodny Jubilacie!


Dziękujemy za to, że jesteś wśród nas i świadczysz, że Bóg jest Miłością Miłosierną, a Eucharystia jest największą radością spotkania z Jezusem. Słowem i  przykładem pokazujesz nam sens w podążaniu za Bogiem, zaś umiłowaniem Słowa Bożego wskazujesz Ewangelię jako klucz do nieba oraz zrozumienia i rozwiązywania problemów życia codziennego.  


Składamy Ci staropolskim zwyczajem wielkie „Bóg zapłać” za to, co już udało Ci się dokonać w naszej parafialnej wspólnocie. Była i jest to bardzo intensywna praca, szczególnie na niwie duchowej. Mając udział w tajemnicy przemiany Chleba i Wina, przemieniasz nasze serca. 


Życzymy Ci, abyś nadal z pasją i miłością do ludu Bożego służył nam na wzór Jezusa Chrystusa.  Życzymy wytrwałości, cierpliwości, męstwa i bezgranicznego zawierzenia Jezusowi w dawaniu świadectwa wiary i byciu znakiem sprzeciwu w dzisiejszym zagubionym świecie. Niech Maryja Matka Kapłanów umacnia Cię w otwartości i wrażliwości serca a Wszechmogący Bóg zachowa w zdrowiu i pozwoli przez długie lata prowadzić nas  do świętości w myśl słów Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan:  Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da Tobie ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. (…)  i światłe oczy serca, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących.

Szczęść Ci Boże na dalsze lata posługi kapłańskiej.