Surrexit Christus Alleluia!

Surrexit Christus Alleluia!

Drodzy Parafianie i Goście

Niech Zmartwychwstały Chrystus Pan napełnia Wasze serca wielką radością i pokojem.


Niech Ten, Który przezwyciężył śmierć i ciemności grzechu, rozpromieni Wasze życie blaskiem swojej obecności, aby pośród codziennych trosk i zabiegania o to, co tak bardzo ludzkie i przyziemne, nie zabrakło czasu na zatrzymanie się w Jego obecności i na refleksję nad wielką prawdą, którą święty Paweł zawarł w słowach:

,,Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.'' (1Kor 15, 20-22)

Niech ta nadzieja zawsze Wam towarzyszy.

Z modlitewną pamięcią

Wasi duszpasterze - Pijarzy