Rycerze Niepokalanej

 „Zdobyć świat cały dla Chrystusa przez Niepokalaną”.   

 

MI - RYCERSTWO NIEPOKALANEJ  - Militia Immaculatae (łac.) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria (Rajmund) Kolbe(franciszkanin).

Istotą  Stowarzyszenia i podstawowym warunkiem jest osobiste oddanie się Niepokalanej.

Ma ono cel apostolski - pogłębienie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego, nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej

Najskuteczniejsze środki - to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.
Odmawianie codziennie aktu strzelistego do Niepokalanej:

                            O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Noszenie i rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.   

 

 

Czym zajmują się Rycerze  w Parafii w Bolszewie?

Rycerze Niepokalanej w Parafii Wniebowzięcia NMP są wspólnotą dziecięcą, którą tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Oficjalne powołanie grupy MI nastąpiło w czasie rekolekcji wielkopostnych 2010 r., kiedy to pierwsza grupa została uroczyście zaproszona w szeregi Rycerstwa. Tego dnia odbyła się w naszej parafii Msza św., podczas której Mali Rycerze złożyli Maryi uroczyste ślubowanie i otrzymali Medaliki.

Spotkania RN odbywają się  od września 2010 roku raz w tygodniu w sobotę o godzinie 15.00. Rozpoczynają się modlitwą - często różańcową oraz rozważaniem fragmentu Pisma Świętego. Na spotkaniach poznajemy życiorysy świętych, którzy zaufali do końca Chrystusowi oraz przygotowujemy się do świadomego udziału w Eucharystii. Pomaga w tym również lektura czasopism religijnych: Mały Rycerzyk Niepokalanej, Rycerz  Młodych. Radosną częścią spotkania jest wspólny śpiew piosenek religijnych i udział w zabawach integrujących naszą wspólnotę.

Rycerze Niepokalanej przygotowują niedzielną liturgię, by poprzez czytania biblijne i śpiew psalmu aktywnie uczestniczyć we Mszy św. Z wielkim zapałem angażują się w dzieło Kolędników Bożonarodzeniowych – Misyjnych, a dochód przeznaczają na cele misyjne.
Biorą chętnie czynny udział w parafialnych uroczystościach: śpiew w czasie I Komunii, czytanie Drogi Krzyżowej.

Wielką atrakcją rycerskiej wspólnoty są wycieczki. Tradycją stały się wiosenne rajdy rowerowe i piesze wyprawy. Wspólnie braliśmy udział w Biegu Rycerskim, który odbył się w Lęborku. Odwiedzamy też sanktuaria Maryjne : Niepokalanów, Sianowo.

Mali Rycerze Niepokalanej to radosna wspólnota, która służy Maryi i pod Jej sztandarem szerzy ideę chrześcijaństwa.

Zapraszamy Was na spotkania Rycerstwa Niepokalanej


w każdą sobotę o godz. 15.00.

 

Słowo Księdza:

Drogie Dzieci. Za Chwilę przyjmę Was w imieniu naszej parafii do Rycerstwa Niepokalanej i udzielę błogosławieństwa kapłańskiego.

Matka Boża, Królowa Polski, zatroskana o losy swego Syna na Polskiej ziemi czeka na wiernych pomocników i sługi całkowicie sobie oddane, jak św. Maksymilian,
Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński i błogosławiony Jan Paweł II.

Abyście jak najszybciej się do nich upodobniły i ich gorliwie naśladowały, będziemy modlić się , aby Matka Boże przyjęła Was za swe szczególnie ukochane dzieci
i trzymając blisko przy Swym sercu kształtowała Wasze serca, napełniając je gorącą miłością ku Bogu i bliźnim. Wy zaś, pragnąc być zupełnie Jej oddanymi, chcąc więcej Ją kochać  wiernie wypełniajcie w codziennym życiu złożone przyrzeczenia.

Rycerz Niepokalanej rozpoczyna od siebie nawracanie i uświęcanie świata, w sobie zwalcza grzechy i wady, w sobie rozwija dobre postawy moralne, a w ten sposób pozwala Niepokalanej posługiwać się sobą jako narzędziem.

v Niech Waszym Rycerskim mieczem w walce o dobro i prawdę będzie – modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia

v Zbroją rycerską niech będzie łaska uświęcająca – żyjcie w przyjaźni
z Jezusem.

v Cudowny Medalik Maryi Niepokalanej, który otrzymacie niech będzie Waszą tarczą w walce ze złem i niech wam przypomina, że należycie do Maryi  jako jej oddani Rycerze.

AKT ODDANIA SIĘ NMP NIEPOKALANEJ:

O Niepokalana, / nieba i ziemi Królowo, / rzucam się do stóp Twoich

/ kornie błagając, / abyś mnie całego / za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła /

i uczyniła mnie / użytecznym narzędziem / do jak największego rozszerzenia /

Królestwa Jezusowego.


  • 2015 ROK - Pasowanie na Rycerza Niepokalanej i nałożenie Szaty rycerskiej

„Pan jest z tobą – dzielny wojowniku” Sdz 6,12

24 maja był dniem szczególnym i wyjątkowym jak też uroczystym i bogatym liturgicznie. Tego dnia w naszej Parafii odbyła się uroczystość przyjęcia do grona członków Rycerstwa Niepokalanej 4 dzieci.

Homilia w tym dniu przybrała formę inscenizacji na wzór wywiadu przeprowadzonego z udziałem jednej z członkiń owej grupy. Pytań było bardzo dużo, by rozwiać wszelkie wątpliwości, które się nasuwały jak i też by dowiedzieć się czegoś więcej na temat danej grupy. Pojawiały się zapytania o to, dlaczego wybrała akurat formację Rycerzy Niepokalanej, jak już jest długo w niej oraz jak by chciała zachęcić potencjalnych członków do wstąpienia w szeregi Rycerstwa Niepokalanej.

Po kazaniu nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, by następnie po przemówieniu kapłana i zapoznaniu się z obowiązkami, które każdy przystępujący do grupy musi przestrzegać rozpoczęło się poświęcenie obrazu Matki Bożej, Cudownych Medalików (jako tarcza chroniąca przed złem i znak przynależności do Maryi, jako oddany Rycerz) oraz Szat Rycerskich, by godnie reprezentować Maryję.

Następnie, po odmówieniu modlitwy nastąpiło nałożenie Szat oraz symboliczny akt pasowania mieczem i wręczenie Cudownego Medalika. Uroczyście została też odmówiona modlitwa św. o. Maksymiliana Kolbe (założyciela Ruchu Rycerstwa Niepokalanej w 1917r.) – i Akt poświęcenia się Niepokalanej.

Po tej niezwykle podniosłej Uroczystości wszyscy zgromadzeni w Domu Bożym pogratulowali nowym Rycerzom gromkimi brawami.

A wszystko to zostało uwieńczone zdjęciami, które każdy z nas może teraz obejrzeć, by przypomnieć sobie ten wyjątkowy dzień.

Dla przypomnienia:

 Głównymi celami tej wspólnoty jest:

staranie się: o nawrócenie grzeszników i nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Każda osoba należąca do tej grupy wypełnia te zadania zaczynając od samego/samej siebie, by stać się świętym i dawać siebie innym.

Warunkiem należenia do tej wspólnoty jest:

  • oddanie się całkowite Niepokalanej,
  • noszenie Cudownego Medalika
  • zapisanie się do tej grupy ( dla tych, którzy jeszcze tego nie uczynili a po tej Uroczystości i zapoznaniu się z tą grupą chcieliby do niej należeć)

Dołączysz do nas? :)

Zapraszamy do galerii


 "Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi". /św. Maksymilian Maria Kolbe/

Po raz kolejny, jak co roku odbył się 13 czerwca „BIEG MAŁYCH RYCERZY NIEPOKALANEJ” w Ostródzie otoczonej malowniczym krajobrazem. Wszystkich uczestników było około 250 osób z północnej części Polski.

Na „BIEG MAŁYCH RYCERZY NIEPOKALANEJ” zostały zaproszone również scholki parafialne, które mogły zaprezentować się w konkursie pieśń dot. życia i śmierci o. Michała Tomaszka, który będzie ogłoszony błogosławionym 5 grudnia 2015 roku. Z naszej parafii wyruszyły 2 autokary dzieci z opiekunami: Mali Rycerze Niepokalanej, schola „Dzieci Kalasancjusza”, Fundacja „Rodzina Nadziei” oraz sympatycy.

Dzieci były podzielone na 13 zastępów rycerskich i wspólnie wykazywały się wiedzą na temat życia i śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz o. Michała Tomaszka – misjonarza, który poniósł śmierć męczeńską w Peru. Pytania tegoroczne dotyczyły także miasta Ostróda i wiedzy religijnej. Nie zabrakło zadań sprawnościowych sprawdzających umiejętności sportowe dzieci.

Każdy zastęp miał do pokonania około 5 km trasę, zatrzymując się przy dziesięciu „stanicach”, na których organizatorzy weryfikowali wiedzę i sprawność fizyczną małych rycerzy. Zdobyte punkty przy każdej „stanicy” miały wyłonić zwycięzcę najlepszego z najlepszych. Dzieci przy „stanicach” otrzymywały „kolorowe kwadraciki”, które przy dojściu do mety służyły do wyklejania przez wszystkie grupy Herbu Ostróda.

Atrakcji było co niemiara. Dzieci były zachwycone urozmaiconymi zadaniami i konkursami – organizatorzy zapewnili małym rycerzom zarówno „coś dla ciała jak i coś dla ducha”- niczego nie zabrakło. Tradycyjnie obowiązywał strój średniowieczny lub jego elementy. Jak co roku odbył się konkurs na strój „Rycerza roku 2015” i „Damy Dworu 2015” finał był bardzo trudny, gdyż każdy strój był wyjątkowy – jurorzy dokonali profesjonalnej oceny i wydali końcowy werdykt.

Tegoroczny „BIEG MAŁYCH RYCERZY NIEPOKALANEJ” wygrał jeden z najlepszych zastępów rycerskich ”MACIEJKI” z Bolszewa czyli nasi Mali Rycerze, pokonując 12 zastępów rycerskich czy to nie wspaniałe wracać z uśmiechniętą buźką do Bolszewa???
To były niezapomniane chwile, pełne emocji i adrenaliny, które trudno będzie wykreślić z pamięci. Co, jak co ukończyliśmy swój bieg zwycięsko!!! Chwała Panu za to zwycięstwo!!!
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”/2Tym4,7/

Zapraszamy do galerii