Alleluja!

Wszystkim naszym Parafianom
życzymy radości płynącej ze spotkania
Zmartwychwstałego Pana!

Więcej artykułów…