„TAK NAPRAWDĘ REKOLEKCJE ROZPOCZĘŁY SIĘ (W NAS)
WRAZ Z DNIEM ICH ZAKOŃCZENIA, CZYLI 3 MARCA…”

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii trwały cały tydzień - od 24 lutego do 3 marca.(Zobacz zdjęcia...). Był to czas wielkiej łaski i działania Ducha Świętego. Każdy mógł odnaleźć coś dla siebie, poczynając od dzieci, przez młodzież uczącą się i pracującą, a kończąc na dorosłych. Tak to już jest, że gdy Bóg daje, to czyni to obficie i hojnie. Dlatego też był czas na modlitwę, śpiew i rozruszanie „kości”, na różne inscenizacje, ale również na rozmowy w małych grupkach. Nie zabrakło także świadectw wziętych z życia. Wszystko to dzięki Kościołowi, który jest różnorodny w swych darach, czyli dzięki: młodzieży z "Pustyni Miast", Małżeństwom ze Wspólnoty Domowego Kościoła, zespołom muzycznym z Luzina i Kębłowa, Anonimowym Alkoholikom oraz prowadzącym kapłanom: ks. Mirkowi Zającowi z Ukrainy i ks. Janowi Minkiewiczowi z Luzina. Chwała Panu za ten święty czas! Pamiętajmy jednak, iż rekolekcje zakończyły się zaproszeniem do wspólnot, które działają przy parafii w Bolszewie:

O SPOWIEDZI SŁÓW KILKA...

Ojciec Kazimierz Fryzeł CSsR w jednej ze swoich książek napisał tak: "Jeden z angielskich pisarzy wypowiedział bardzo ciekawą myśl, że świat, w którym żyjemy, jest wielkim szpitalem. Znajduje się w nim wielu chorych na nerki, serce, płuca i inne choroby. Ale są też ludzie mający chorego ducha, słabą wolę, nałogi. Mam dla nich tylko jedno lekarstwo - słowa Chrystusa: Ufaj, synu. Odpuszczają ci się twoje grzechy (Mt 9, 2). „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Te uzdrawiające słowa możemy usłyszeć właśnie w sakramencie spowiedzi, która jest dla nas najwspanialszym lekarstwem i miejscem nowych narodzin. Dlatego trzeba o nią zadbać". Jak to zrobić? Dla PARAFIAN zostały przygotowane RACHUNKI SUMIENIA, służące dobremu przygotowaniu się do spotkania z miłosiernym Ojcem. Znajdują się w kościele na stoliku przy głównej nawie. Warto z nich skorzystać. Dodatkowo poniżej umieszczone zostały linki nagrań (BoskaTV) znanego spowiednika o. Jordana Śliwińskiego - kapucyna, który porusza pewne kwestie związane z sakramentem pojednania. Sam się przekonaj, że warto zajrzeć.

1. Czy potrzebuję spowiedzi?

2. Po co komu spowiednik?

3. Sumienie - co to jest?

WIELKI POST - CZAS ODNOWY

Wielki Post jest czasem, aby zastanowić się nad swoją relacją do Boga i osobistym życiem duchowym. Warto przyjrzeć się poszczególnym elementom życia duchowego:

  • Codzienna modlitwa – (rozmowa z Bogiem jest darem Ducha Świętego).
  • Medytacja (modlitwa myślna – forma przebywania z Bogiem sam na sam i rozmyślanie nad poszczególnymi zdarzeniami z życia Jezusa. Po co to? Aby zjednoczyć się z Bogiem w miłości. Dzieje się tak za sprawą Ducha Świętego).
  • Obecność duchów i ich rozróżnianie (fundament to obecność i działanie Ducha Świętego w codzienności. Trzeba umieć rozróżniać działanie Ducha Świętego od działania naszego ducha czy złego ducha, dlatego warto też korzystać  z kierownictwa duchowego).
  • Pokusa – jako realne oddziaływanie. (każdy człowiek ma pokusy i będzie je miał. Wszystko zależy co z tą pokusą zrobimy? Na pewno nie popadać w panikę, kiedy pokusy przychodzą, tylko oddać je z ufnością Jezusowi i wracać do relacji z Bogiem. Warto wiedzieć, że jeżeli z pokusy zrobimy użytek to niestety poprowadzi nas to do zła, bowiem pokusa zawsze wiedzie do śmierci.

Jeżeli masz problemy z medytacją albo chciałbyś/chciałabyś modlić się w ten sposób, to warto przeczytać zalecenia św. ojca Pio, które kierował do swoich duchowych dzieci:

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza wspiera naszą świetlicę działającą przy parafii. Możesz i TY wesprzeć to dzieło przekazując 1% podatku dochodowego.
(P.S. należy dopisać, że jest to z przeznaczeniem na świetlicę w Bolszewie).
Dziękujemy za systematyczną pomoc okazaną dzieciom naszej parafii.