Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Od początku istnienia Zakonu Pijarów św. Józef Kalasancjusz przyjmował do współpracy świeckich. Charyzmat miłości Chrystusa do najmłodszych realizowany jest w Zakonie od 400 lat.

Współcześnie zostały powołane Bractwa Szkół Pobożnych, które tworzą wspólnoty przy różnych dziełach pijarskich na całym świecie. Ich członkowie włączają się w nauczanie i wychowanie dzieci, młodzieży zgodnie z zasadami ustalonymi przez założyciela.

Od 2013 r. Bractwa istnieją również w Polsce. Pierwsze z nich powstało w Elblągu, kolejne w Krakowie. Członkiem Bractwa zostaje się po 2 latach formacji w Pijarskiej Wspólnocie Wiary, akceptacji Ojca Prowincjała i złożeniu ślubowania.

Duchowość pijarów jest też praktykowana przez wiernych świeckich, w ramach Pijarskiej Wspólnoty Wiary. Jest to droga formacyjno-modlitewna, "zaproszenie do wejścia na górę z Chrystusem, które wymaga zaufania, trudu, a przede wszystkim poukładania życia zgodnie z wolą Boga".

Program rozwoju duchowego składa się z pięciu filarów:

  1. regularnych spotkań formacyjnych
  2. celebracji liturgicznych
  3. lektury osobistej
  4. pracy własnej
  5. okresowych dni skupienia/rekolekcji

W Polsce Pijarskie Wspólnoty Wiary działają oficjalnie od kilku lat, decyzją Kapituły Generalnej Zakonu Pijarów z 2009 r. Z czasem Wspólnoty Wiarą będą mogły przekształcać się w Bractwa Szkół Pobożnych.

Każdy z nas jest powołany do dawania Miłości, każdy z nas czyni to na swój indywidualny sposób, ale w działaniach przez nas podejmowanych Kalasancjusz nas łączy. Jesteśmy otwarci na nowych członków i przyjaciół.