Zapraszamy na spotkania formacyjne

******* 

We wtorki po mszy świętej wieczornej na Kręgu Biblijnym w sali konferencyjnej w klasztorze.

 

posłuchaj tego: Związki niesakramentalne a spowiedź

Wspólnota "NieSakramentalni" jest owocem rekolekcji wielkopostnych, które odbyły się w naszej parafii w 2013 r. oraz odpowiedzią na zaproszenie Jezusa: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie" (Mt 11, 28-30).

Tworzymy i chcemy tworzyć Kościół, który nas nie odrzuca: "Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą - owszem jako ochrzczeni powinni - uczestniczyć w jego życiu" JPII FC.

Spotkanie składa się z dwóch części:
1. Rozważanie Ewangelii i dzielenie się Słowem Bożym;
2. Rozmowa o tym co ważne, niezrozumiałe, czasem bolesne;
3. Modlitwa 

 • "Adhortacja Apostolska Jana Pawła II Familiaris Consortio jest pierwszym dokumentem w dziejach Kościoła, który wytycza pozytywny program duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Papież zachęca żyjących w związkach niesakramentalnych, aby słuchali Słowa Bożego, uczęszczali na Mszę świętą, wytrwali w modlitwie, pomnażali dzieła miłości oraz wspierali inicjatywy wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, wychowywali dzieci w wierze chrześcijańskiej i pielęgnowali ducha i czyny pokutne (por. FC 84). Całość tego przedsięwzięcia ma pokazać, że wierni żyjący w związkach niesakramentalnych uczestniczą w życiu Kościoła i na miarę swoich możliwości powinni prowadzić życie chrześcijańskie".
 • "W Sacramentum Caritatis, Benedykt XVI powtórzy wskazania swojego poprzednika, modyfikując je jednak o pewien istotny szczegół. I tak „osoby rozwiedzione, które zawarły ponowne związki, nadal – pomimo ich sytuacji – przynależą do Kościoła, który ze szczególną troską im towarzyszy w ich pragnieniu kultywowania, na tyle, na ile to jest możliwe, chrześcijańskiego stylu życia poprzez uczestnictwo we Mszy św., choć bez przyjmowania Komunii św., słuchanie słowa Bożego, adorację eucharystyczną, modlitwę, uczestnictwo w życiu wspólnotowym, szczerą rozmowę z kapłanem czy ojcem duchownym, oddawanie się czynnej miłości, dziełom pokuty oraz zaangażowaniu w wychowanie dzieci”. (SC 29)

   

  W związku z powyższym zachęcam do korzystania w miarę swoich możliwości z udziału w:

  1. Kręgu Biblijnym - każdy wtorek około 18.40 w salce na plebanii;
  2. Adoracji Najświętszego Sakramentu - każdy czwartek od 18.30 - 20.00 w kościele;
  3. Rozmowy z ojcem duchownym czy kapłanem;
                                                         

Warto przeczytać: "Tęsknota i Głód" Mirosław Paciuszkiewicz SJ