W Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie odbył się 19.12.2012 koncert zespołu "Elohim". Zespół został zaproszony przez o. Grzegorza. Był to również ostatni dzień rekolekcji parafialnych, więc koncert można było traktować jako zakończenie oraz dobre przygotowanie do przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego. Młodzież zebrana na hali widowiskowo - sportowej świetnie wczuła się w atmosferę koncertu. 

Poprzez wspaniały koncert oraz świadectwa członków zespołu młodzież została zachęcona do szukania głębszych wartości życiowych, celu i sensu życia. 
Jest nadzieja, iż propozycja koncertu ewangelizacyjnego połączona z doświadczeniem życiowym „Grupy Elohim” ukierunkuje młodego człowieka do podejmowania odpowiedzialności za swoje czyny i słowa oraz odkrywania Boga w codziennym życiu. Poza tym koncert Elohim miał działanie profilaktyczne związane z kształtowaniem u młodych ludzi postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Jest to kolejny czynnik wpływający na zmniejszenie ryzyka występowania różnego rodzaju patologii społecznych.

zdjęcia z koncertu

 

relacja z koncertu tutaj…