Takie to były początki...

Od wielu lat przy kościele parafialnym p.w Wniebowzięcia NMP działa Dziewczęca Służba Maryjna. Jego członkiniami są młode dziewczęta, które chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

Członkinie stowarzyszenia działającego w Bolszewie aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła. Przejawia się to poprzez bogate życie duchowe: przygotowywanie liturgii mszy świętej i nabożeństw paraliturgicznych, takich jak: nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe, nabożeństwa Drogi Krzyżowej, procesje na Boże Ciało czy procesje maryjne, adoracja przy Żłóbku czy Grobie Pańskim.

Znakiem rozpoznawczym członkiń stowarzyszenia jest medal Niepokalanej objawiony św. Katarzynie Labouré.

31 maja 1980 roku Jan Paweł powiedział na rue de Bac, domu macierzystym sióstr miłosierdzia: Tę modlitwę wypowiedziałaś Maryjo, w tym właśnie miejscu, świętej Katarzynie Labouré, 150 lat temu. I odtąd to wezwanie wyryte na medaliku jest obecnie noszone i wymawiane przez tylu wiernych na całym świecie.

Dzieci Maryi, idąc za wezwaniem Matki Bożej, wypowiadają tę modlitwę jak najczęściej. Członkiniami są dziewczęta w wieku 9 – 25 lat. Stowarzyszenie obejmuje: Dzieci Maryi Młodsze, Dzieci Maryi Starsze oraz Młodzież Maryjną. Kandydatka po kilkumiesięcznym okresie przygotowań zostaje przyjęta do stowarzyszenia wobec wspólnoty Kościoła. Nowa członkini otrzymuje cudowny medal na różowej, zielonej bądź niebieskiej wstędze w zależności od grupy wiekowej.

W ubiegłym roku, 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – w dniu który jest patronalnym świętem stowarzyszenia – miało miejsce w naszym kościele uroczyste przyjęcie nowych członkiń. Trzy dziewczęta otrzymały medal na różowej wstążce, kolejne trzy na zielonej a najstarsze członkinie na niebieskiej.

Stowarzyszenie z roku na rok się powiększa. Jednak nigdy nie za wiele osób chcących pogłębiać i szerzyć kult Najświętszej Maryi Panny. Wszystkie dziewczęta chcące dołączyć do Dziewczęcej Służby Maryjnej, zapraszamy w każdą sobotę o 13.00 na wspólne spotkanie z Najlepszą Matką w salce na plebanii.

31 października 2005 roku w naszej świątyni parafialnej została odprawiona msza święta pogrzebowa, podczas której mogliśmy modlić się o życie wieczne dla Teresy Stefanowskiej, animatorki stowarzyszenia, która przez wiele lat prowadziła spotkania. Po mszy świętej jej doczesne szczątki zostały złożone na cmentarzu parafialnym.

Pamiętajmy o Pani Teresie w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek, racz jej dać Panie.

Z naszego kalendarium 2013/2014 r.

 • Od 23.03.2013r. co tydzień o godzinie 13:00 w soboty przy kościele odbywają się spotkania Dzieci Maryi.
 • Na początku dowiedziałyśmy się jak wyglądało życie Maryi –naszej głównej patronki oraz Katarzyny Laboure, która za prośbą Maryi założyła stowarzyszenie, a także doprowadziła do wybicia Cudownego Medalika.
 • Pierwszego dnia Wiosny udałyśmy się na Górki Żydowskie w poszukiwaniu pierwszych jej oznak. Na śniegu jedna z naszych podopiecznych  znalazła ślady sarny. Lepiłyśmy różnokształtne bałwany oraz urządziłyśmy wiosenne wyścigi wokół Gaika na szczycie. Z wypiekami i uśmiechami na twarzach wróciłyśmy lekko zmęczone do domów.
 • Do 8.06.2013 r. prócz pochłaniania wiedzy o Patronce oraz jej pomocnicy brałyśmy czynny udział w Czuwaniu przy grobie Pana Jezusa w Wielki Piątek, Procesji Rezurekcyjnej, Procesji oraz oktawie na Boże Ciało; i odważyłyśmy się przedstawić nasze Stowarzyszenie tegorocznym dzieciom Pierwszokomunijnym w Białym Tygodniu.
 • W między czasie na zajęciach prócz modlitwy, śpiewu oraz poznawania i zauważenia Maryi wokół nas, na każdym spotkaniu zawsze jest jakaś zabawa nawiązująca do tematu.  Na szczęście wszyscy uczęszczający na Spotkania nie narzekają na brak frajdy i z chęcią przychodzą aby się bawić i uczyć.

  Zapraszamy do galerii

 •               REAKTYWACJA-NIE !

  MANIFESTACJA -TAK !!!
  =

  DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA

  Dnia 10.11.2013r na Mszy o godzinie 11:30 w Naszej Parafii miało miejsce uroczyste nałożenie szat dla Kandydatek do Wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej pod przewodnictwem O. Grzegorza Sekuły. Kandytatki w składzie Bernadeta i Agnieszka Kielińskie, Marta i Maria Roszman oraz Małgorzata Łazarz pod opieką Marty oraz Joanny Stencel z godnością przyjęły na siebie obowiązki związane z dbaniem o sprawy Wspólnoty, by za miesiąc stać się jej prawowitymi członkiniami.
  Funkcje w dzisiejszej mszy objęły kandydatki oraz gorliwie uczęszczająca na spotkania członkini Małgorzata Roszman.
  Na uroczystości  panowała sympatyczna i podniosła atmosfera a Kandydatki mimo stresu zachowywały się wzorowo. Szaty dla parafialnej Wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej uszyła Pani Katarzyna. Rodzicom i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości serdecznie dziękujemy. Niech Bóg obficie wszystkim błogosławi.

  Chętne dziewczyny, które chcą się włączyć

  do Wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej,

  zapraszamy w każdą sobotę na godz. 13.00 do salki na plebani.

 •  Zobacz galerię

PRZYJĘCIE MEDALIKA NIEPOKALANEJ PRZEZ DZIECI MARYI 2013 r.

Dnia 08.12.2013r w naszej parafii na Mszy Świętej o godz. 11.30 odbyło się uroczyste przyjęcie nowych kandydatek do Stowarzyszenia Dzieci Maryi. Pięć dziewczyn: Bernadetta i Agnieszka Kielińskie, Marta i Maria Roszman oraz Małgorzata Łazarz pod czujnym okiem animatorek przez okres trzech miesięcy dzielnie przygotowywały się do tego najważniejszego w życiu każdej kandydatki wydarzenia. Oprócz przyjęcia kandydatek do Stowarzyszenia, jedna z animatorek - Joanna Stencel przyjęła najwyższy stopień w Naszej Wspólnocie: Niebieski Medal. Asia dzielnie uczęszczała na cotygodniowe spotkania oraz brała udział w uroczystościach, pielgrzymkach i nowennach fatimskich, nosząc figurę Matki Bożej.

W czasie Mszy Świętej celebrowanej przez o. Grzegorza, dziewczęta brały czynny udział w Służbie Maryjnej przy ołtarzu: czytały lekcje mszalne, modlitwę wiernych i śpiewały psalm. Brały również udział w procesji z darami oraz śpiewały wraz ze scholą parafialną, która uświetniła Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, tak ważną dla przyjmujących medale dziewczyn. Ta wyjątkowa Msza Święta miała dlatego też uroczysty charakter.

ZOBACZ FILMIK ...

Zapraszamy do galerii

 

Z naszego kalendarium 2014/2015 r.

 

 •  Potęga Maryi - Dzieci Maryi - szeregi zasilone !!!

  Dnia 09.11.2014 r. na Mszy o godzinie 11:30 w naszym kościele odbyła się ceremonia nałożenia szat na Kandydatki do Stowarzyszenia Dzieci Marii. Proboszcz o. Jacek Stępień przyjął dziesięć nowych kandydatek, które chcą w swoim życiu naśladować i kochać Maryję. Wraz z starszą grupą, dziewczęta uczestniczyły we Mszy jako służba liturgiczna oraz w czasie uroczystej procesji z darami. Ceremonii nałożenia szat towarzyszyła uroczysta atmosfera. Dziewczęta, czuły przepełniające je szczęście z powodu tak podniosłej chwili. Mszę świętą uświetniła swym śpiewem schola "Dzieci Kalasancjusza". Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przeżycia tej pięknej uroczystości.

  Zapraszamy do galerii

   

  * Przyjęcie Medalika Matki Bożej Niepokalanej 2014

  "Pozdrawiam Ciebie Matko
  Mistrzyni moich dróg.
  Pozdrawiam Ciebie Pani
  nadziejo moich próśb.
  Pozdrawiam Cię Królowo,
  w swe dłonie weź nasz los
  i wspieraj, byśmy zawsze
  nieśli miłości ton"

  "Dzień przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, które jest patronalnym świętem Dziewczęcej Służby Maryjnej tj. 7 grudnia na Mszy Świętej o godz. 11:30 odbyła się podniosła uroczystość przyjęcia 10 kandydatek z naszej wspólnoty parafialnej do grona Dzieci Maryi.Uroczystość odbyła się w iście podniosłej atmosferze. Cały Kościół rozbrzmiewał anielskim głosem wychodzącym z ust naszej scholi parafialnej, która niezmiennie towarzyszy nam na każdej dziecięcej Eucharystii.

  Każda z dziewczynek otrzymała cudowny medalik przedstawiający Matkę Bożą Niepokalaną potwierdzający przynależność do Stowarzyszenia.Podczas nabożeństwa w procesji z darami do Ołtarza Pańskiego niesiono chleb - symbol ludzkiego trudu i owoce - symbol piękna i wdzięczności Bogu za cały świat. Dzieci Maryi znakiem jedności i wspólnoty łamały się tymże chlebem.

  Na zakończenie Mszy św. dotarł do wszystkich dzieci św. Mikołaj ze swoimi prezentami. To taki dar z nieba od Matki Bożej, która zapewne cieszy się, że kolejne dzieci całkowicie oddały Jej swoje życie. Od tej pory dziewczynki każdego dnia będą starały się coraz mocniej kochać Maryję i stawać się coraz lepszymi Jej dziećmi.

  Każda z nich zobowiązała się do sumiennego przestrzegania „Pięciu zadań Dziecka Maryi", do uczestnictwa w każdym spotkaniu grupy jak również do codziennego odmawiania modlitwy, której treść będzie rekapitulacją tego postu:

  O Pani moja, cała się Tobie oddaję, ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoja jestem o dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen".

  Nuśka

  Zapraszamy do galerii