Czy diabeł naprawdę istnieje? Co to znaczy "być opętanym"? Jak bronić się przed Złym?

     To tylko niektóre kwestie, które zostaną poruszone na najbliższym spotkaniu Kręgu Biblijnego - w oparciu o specjalny dokument filmowy.

     Zapraszamy w najbliższy wtorek po Mszy św. wieczornej do sali konferencyjnej.