Pierwsza Rowerowa Pielgrzymka z Bolszewa do Sianowa.

28 lipca 55 pielgrzymów z naszej parafii wraz z o. Mariuszem i o. Piotrem
pielgrzymowało rowerami do Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie.
Pokonując 70 km Pielgrzymi modlili się we własnych intencjach zawierzając Matce Bożej
wszystkie swoje sprawy.