W wieku XVI, w latach 1580-82 kościół katolicki został zajęty przez luteranów, którzy mimo sprzeciwu katolików utworzyli przy nim parafię, która przetrwała do końca II wojny światowej. Katolicy musieli uczęszczać do kościoła w Górze Pomorskiej. 
W roku 1946 Ordynariusz Diecezji Chełmińskiej poświęcił kościół pw. Wniebowzięcia NMP i wręczył klucze kościoła prowincjałowi Zakonu Pijarów z Krakowa, oddając tym samym kościół w Bolszewie pod opiekę Zakonu Pijarów.
Delegowany przez władze zakonne ks. Bolesław Zając, zatwierdzony i upoważniony został przez Ordynariusza Diecezji Chełmińskiej do zorganizowania stałej placówki duszpasterskiej. 
Dekretem Ordynariusza bpa Kazimierza Kowalskiego z dnia 1 kwietnia 1950 roku placówka duszpasterska w Bolszewie została podniesiona do rangi samodzielnej parafii, wyłączonej z obrębu parafii Góra Pomorska w powiecie i dekanacie wejherowskim. 

Obecna forma świątyni jest efektem rozbudowy z lat 1999 - 2003. Z inicjatywy ówczesnego proboszcza, Księdza Zygmunta Woszczka neogotycką bryłę powiększono o nawę z nowym prezbiterium, kaplicą Miłosierdzia Bożego, chórem, salką dla ministrantów, zakrystią i salą pod kościołem. Kamień węgielny pod rozbudowę świątyni, dnia 5 czerwca 1999 roku poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II. Projektantem rozbudowy kościoła był mgr inż. architekt Tomasz Lew z Sopotu. Przy rozbudowie świątyni pracowało bardzo wielu parafian. Mieszkańcy parafii włączali się również przez ofiary składane na ten cel.

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, dnia 6 października 2007 roku konsekrował świątynię.