Pierwszy czwartek miesiąca 

  • od godz. 17.00 
  • o godz. 18.00 Msza święta

Pierwszy piątek miesiąca

  • od godz. 17.00 okazja do spowiedzi
  • o godz. 18.00 Msza święta

 

O SPOWIEDZI SŁÓW KILKA...

 

Ojciec Kazimierz Fryzeł CSsR w jednej ze swoich książek napisał tak: "Jeden z angielskich pisarzy wypowiedział bardzo ciekawą myśl, że świat, w którym żyjemy, jest wielkim szpitalem. Znajduje się w nim wielu chorych na nerki, serce, płuca i inne choroby. Ale są też ludzie mający chorego ducha, słabą wolę, nałogi. Mam dla nich tylko jedno lekarstwo - słowa Chrystusa: Ufaj, synu. Odpuszczają ci się twoje grzechy (Mt 9, 2). „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Te uzdrawiające słowa możemy usłyszeć właśnie w sakramencie spowiedzi, która jest dla nas najwspanialszym lekarstwem i miejscem nowych narodzin. Dlatego trzeba o nią zadbać". Jak to zrobić? Dla PARAFIAN zostały przygotowane RACHUNKI SUMIENIA, służące dobremu przygotowaniu się do spotkania z miłosiernym Ojcem. Znajdują się w kościele na stoliku przy głównej nawie. Warto z nich skorzystać. Dodatkowo poniżej umieszczone zostały linki nagrań (patrz BoskaTV) znanego spowiednika o. Jordana Śliwińskiego - kapucyna, który porusza pewne kwestie związane z sakramentem pojednania. Sam się przekonaj, że warto zajrzeć.

1. Czy potrzebuję spowiedzi?

2. Po co komu spowiednik?

3. Sumienie - co to jest?

4. Czy sumienie można zakneblować?

5. Rachunek sumienia - auto denuncjacja.

6. Spowiedź a rozmowa.

7. Skrupulanci.

8. Nadgorliwość gorsza od faszyzmu.

9. Powroty do grzechów.

10. Fałszywy obraz pokory.

11. Co komu do cudzej spowiedzi...

12. Czym jest grzech?

13. Jakimi grzechami Bóg się nie przejmuje?

14. Co to są grzechy cudze?

15. Żal za grzechy

16. Zadośćuczynienie

17. Postanowienie poprawy

18. Nowe formy spowiedzi...

19. Spowiednik a kierownik duchowy

20. Związki niesakramentalne a spowiedź

21. Spowiedź generalna co to jest?

22. Grzech a poglądy na sprawy religijne

23. Spowiedź przez internet - hmm...

24. Obmowa i plotkarstwo