Wielki Piątek jest dniem, kiedy nie odprawia się Eucharystii. Tego dnia bierzemy udział w Liturgii rozważając mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Całość rozpoczyna się chwilą milczenia podczas której kapłan leżąc krzyżem wraz z ludem w ciszy dziękuje za tak wielki dar jakim była ofiara Chrystusa. Tego dnia Ewangelia przybliża nam te wydarzenia w szczególny sposób, podając do rozważania fragment z Ewangelii św. Jana mówiący o śmierci Pana Jezusa. Sercem tego dnia jest natomiast adoracja krzyża, podczas której każdy może osobiście podziękować Jezusowi za to, co dla nas dokonał. Po skończonej adoracji krzyża, na koniec Liturgii następuje złożenie Pana Jezusa do grobu.

Ostatnim dniem Triduum jest Wielka Sobota, nazywana także Wigilią Paschalną. Liturgia tego dnia odprawiana jest w godzinach wieczornych (ok. 19:00), ponieważ przybliża nas ona do najważniejszego wydarzenia tego okresu jakim jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. Liturgia tego dnia składa się z czterech części: Liturgii światła, podczas  której następuje poświęcenie ognia, który rozświetli nasze wnętrza byśmy w pełni otworzyli się na słowa zawarte w Piśmie Świętym rozważane w drugiej części - Liturgii Słowa. W Liturgii Chrzcielnej dokonuje się poświęcenie wody. Odnawiamy także przyrzeczenia chrzcielne i zostajemy pokropieni wodą święconą, byśmy obmyci z grzechów mogli z czystym sercem przyjąć Jezusa do naszych serc złożonego w Eucharystycznej ofierze podczas ostatniej części - Liturgii Eucharystycznej.

Pełną radość przeżywamy w Niedzielę Zmartwychwstania - w tym dniu Kościół przeżywa radość ze Zmartwychwstania Pańskiego. Urzeczywistnia się Orędzie Wielkanocne śpiewane w Wielką Sobotę – „Król tak wielki odnosi zwycięstwo". Tego dnia w godzinach porannych udajemy się w procesji rezurekcyjnej z radosnym "Alleluja" na ustach”.

KB