CHRZEST ŚWIĘTY

Rodzice powinni dla swojego dziecka wybierać imiona świętych patronów.

Sakrament chrztu jest udzielany w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 1300 i w sobotę po drugiej niedzieli na Mszy Świętej wieczornej o godz. 1800.

Co najmniej dwa tygodnie przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii. Dokonują tego rodzice (przynajmniej jeden z nich). Przy zgłoszeniu dziecka należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia z USC.

Należy również podać datę ślubu kościelnego rodziców dziecka i nazwę parafii, w której było zawierane małżeństwo .

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące bez ślubu kościelnego, a także młodzież, która nie uczęszcza na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności.

W sobotę przed niedzielą chrztu o godzinie 1900 odbywa się katecheza dla rodziców i chrzestnych – w kościele.

Rodzice (jeżeli nie mają przeszkody) i chrzestni powinni przed chrztem dziecka przystąpić do Sakramentu Pokuty.

Dla dziecka należy nabyć świecę i szatkę do chrztu. W dniu Chrztu rodzice i chrzestni przychodzą około 10 minut przed Mszą Świętą do zakrystii, aby złożyć podpisy w akcie chrztu dziecka. Wtedy również należy oddać kartki od spowiedzi i zaświadczenia dla rodziców chrzestnych.


 CHRZEST DZIECI - 2018 rok

14 stycznia 2018 r. - Niedziela - o godz. 13.00

 

20 stycznia 2018 r. - Sobota - o godz. 18.00

 

11 lutego 2018 r. - Niedziela - o godz. 13.00

 

17 lutego 2018 r. - Sobota - o godz. 18.00

 

11 marca 2018 r. - Niedziela - o godz. 13.00

 

17 marca 2018 r. - Sobota - o godz. 18.00

 

2 kwietnia 2018 r. - Poniedziałek - o godz. 13.00

 

8 kwietnia 2018 r. – Niedziela – o godz. 13.00

 

14 kwietnia 2018r. – Sobota – o godz. 18.00

 

6 maja 2018 r. - Niedziela - o godz. 13.00

 

19 maja 2018r. - Sobota - godz. 18.00

 

10 czerwca 2018r. - Niedziela - godz. 13.00

 

16 czerwca 2018r.- Sobota - godz. 18.00

 

Katecheza przygotowująca do chrztu świętego

 

 dla rodziców i chrzestnych :

 

13 stycznia 2018 r. – sobota o godz. 19.00

 

10 lutego 2018 r. – sobota o godz. 19.00

 

10 marca 2018 r. – sobota o godz. 19.00

 

7 kwietnia 2018 r. – sobota o godz. 19.00

 

5 maja 2018 r. – sobota o godz. 19.00

 

9 czerwca 2018 r. – sobota o godz. 19.00