CHRZEST ŚWIĘTY

Rodzice powinni dla swojego dziecka wybierać imiona świętych patronów.

Sakrament chrztu jest udzielany w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 1300 i w sobotę po drugiej niedzieli na Mszy Świętej wieczornej o godz. 1800.

Co najmniej dwa tygodnie przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii. Dokonują tego rodzice (przynajmniej jeden z nich). Przy zgłoszeniu dziecka należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia z USC.

Należy również podać datę ślubu kościelnego rodziców dziecka i nazwę parafii, w której było zawierane małżeństwo .

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące bez ślubu kościelnego, a także młodzież, która nie uczęszcza na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności.

W sobotę przed niedzielą chrztu o godzinie 1900 odbywa się katecheza dla rodziców i chrzestnych – w kościele.

Rodzice (jeżeli nie mają przeszkody) i chrzestni powinni przed chrztem dziecka przystąpić do Sakramentu Pokuty.

Dla dziecka należy nabyć świecę i szatkę do chrztu. W dniu Chrztu rodzice i chrzestni przychodzą około 10 minut przed Mszą Świętą do zakrystii, aby złożyć podpisy w akcie chrztu dziecka. Wtedy również należy oddać kartki od spowiedzi i zaświadczenia dla rodziców chrzestnych.


 CHRZEST DZIECI - 2019 rok

 

 

13 stycznia 2019 r. - Niedziela - o godz. 13.00

19 stycznia 2019 r. - Sobota - o godz. 18.00

            10 lutego 2019 r. - Niedziela - o godz. 13.00

                 16 lutego 2019 r. - Sobota - o godz. 18.00

10 marca 2019 r. - Niedziela - o godz. 13.00

16 marca 2019 r. - Sobota - o godz. 18.00

                  14 kwietnia 2019 r. – Niedziela – o godz. 13.00

                  22 kwietnia 2019 r. - Poniedziałek - o godz. 13.00

5 maja 2019 r. - Niedziela - o godz. 13.00 

18 maja 2019r. - Sobota - godz. 18.00

                   9 czerwca 2019r. - Niedziela - godz. 13.00

                   15 czerwca 2019r.- Sobota - godz. 18.00

Katecheza przygotowująca do chrztu świętego

 dla rodziców i chrzestnych :

12 stycznia 2019 r. – sobota o godz. 19.00

9 lutego 2019 r. – sobota o godz. 19.00

9 marca 2019 r. – sobota o godz. 19.00

13 kwietnia 2019 r. – sobota o godz. 19.00

4 maja 2019 r. – sobota o godz. 19.00

8 czerwca 2019 r. – sobota o godz. 19.00