Alleluja! Pan Zmartwychwstał!

Życzymy wszystkim Parafianom obfitości łask
płynacych z tajemnicy zmartwychwstania Pańskiego.