WIELKI POST - CZAS ODNOWY

Wielki Post jest czasem, aby zastanowić się nad swoją relacją do Boga i osobistym życiem duchowym. Warto przyjrzeć się poszczególnym elementom życia duchowego:

  • Codzienna modlitwa – (rozmowa z Bogiem jest darem Ducha Świętego).
  • Medytacja (modlitwa myślna – forma przebywania z Bogiem sam na sam i rozmyślanie nad poszczególnymi zdarzeniami z życia Jezusa. Po co to? Aby zjednoczyć się z Bogiem w miłości. Dzieje się tak za sprawą Ducha Świętego).
  • Obecność duchów i ich rozróżnianie (fundament to obecność i działanie Ducha Świętego w codzienności. Trzeba umieć rozróżniać działanie Ducha Świętego od działania naszego ducha czy złego ducha, dlatego warto też korzystać  z kierownictwa duchowego).
  • Pokusa – jako realne oddziaływanie. (każdy człowiek ma pokusy i będzie je miał. Wszystko zależy co z tą pokusą zrobimy? Na pewno nie popadać w panikę, kiedy pokusy przychodzą, tylko oddać je z ufnością Jezusowi i wracać do relacji z Bogiem. Warto wiedzieć, że jeżeli z pokusy zrobimy użytek to niestety poprowadzi nas to do zła, bowiem pokusa zawsze wiedzie do śmierci.

Jeżeli masz problemy z medytacją albo chciałbyś/chciałabyś modlić się w ten sposób, to warto przeczytać zalecenia św. ojca Pio, które kierował do swoich duchowych dzieci:

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza wspiera naszą świetlicę działającą przy parafii. Możesz i TY wesprzeć to dzieło przekazując 1% podatku dochodowego.
(P.S. należy dopisać, że jest to z przeznaczeniem na świetlicę w Bolszewie).
Dziękujemy za systematyczną pomoc okazaną dzieciom naszej parafii.

W Bolszewie dnia 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, Rodzice wraz z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej na Mszy świętej o godz. 1800 dokonali Akt Ofiarowania swoich dzieci Bogu, oddania ich w sposób szczególny pod opiekę Bożą, by Jego łaska i błogosławieństwo towarzyszyły dziecku przez całe życie. Po zakończeniu Mszy świętej rodzice i dzieci zanieśli zapaloną gromnicę do domu, by wnieść Boże Światło do swoich rodzin. Było to również zadanie apostolskie i świadectwo wiary dla napotkanych ludzi.

Zapraszamy do galerii 

W Karwii odbył się Dzień Skupienia dla Wspólnoty Młodzieży Pijarskiej, którego  tematem była „Wiara i kryzysy”. Wiara jest doświadczeniem egzystencjalnym, które towarzyszy człowiekowi przez całe jego życie i każdy przeżywa ją w sposób indywidualny. Każdemu Pan Bóg wyznacza inną drogę, na której odkrywa i umacnia swoją wiarę, ale bywają też bardzo trudne do pokonania odcinki.