Triduum Paschalne w Bolszewie

Z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, nr 38-43:

"Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego. Nazywa się go Triduum Paschalnym,ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem".

W Wielką Sobotę uczestniczyliśmy w Liturgii odnowienia przymierza Chrztu Świętego. Byliśmy ochrzczeni jako dzieci i niewiele z tego pamiętamy. Dlatego przeżywaliśmy ten Sakrament jeszcze raz w Wigilię Paschalną, by odnowić swoje relacje z Bogiem. W procesji do ołtarza, przed którym znajdowała sie chrzcielnica, nieśliśmy Bogu na nowo swoje serca. Woda święcona, w której zanurzaliśmy swoje dłonie i czyniliśmy znak krzyża obmywała nas z grzechów a zapalona  świeca przypominała o konieczności stawania się światłem dla świata. Bóg stworzył człowieka po to, by trwał z Nim w więzi, którą określamy mianem przymierza.

A jak Triduum Paschalne celebrowała nasza parafia, sami zobaczcie:

 Wielki Czwartek   

Wielki Piątek   

Wielka Sobota   

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI BOLSZEWA 24 MARCA

Wśród nabożeństw, w czasie których wierni oddają cześć męce Pańskiej, mało jest tak lubianych jak Droga Krzyżowa. W czasie tego nabożeństwa wierni uczuciowo idą tą samą drogą, którą Jezus przebył w czasie ostatnich dni swego ziemskiego życia: od Góry Oliwnej, gdzie w "ogrodzie zwanym Getsemani" (Mk 14, 32) "począł się lękać" (Łk 22, 44), aż do Góry Kalwarii, gdzie został ukrzyżowany między dwoma łotrami (por. Łk 23, 33), i do ogrodu, w którym został pochowany w nowym grobie wykutym w skale (por. J 19, 40-42). 
Świadectwem umiłowania tego nabożeństwa przez naszych parafian było wyjście na ulice Bolszewa. Droga Krzyżowa rozpoczęła się około godz. 19.00. Nad naszym bezpieczeństwem czuwała OSP w Bolszewie, a rozważania przygotowała młodzież naszej parafii. Wszystkim zaangażowanym i uczestnikom Drogi Krzyżowej serdecznie dziękujemy za świadectwo wiary.

Zapraszamy do galerii

 „TAK NAPRAWDĘ REKOLEKCJE ROZPOCZĘŁY SIĘ (W NAS)
WRAZ Z DNIEM ICH ZAKOŃCZENIA, CZYLI 3 MARCA…”

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii trwały cały tydzień - od 24 lutego do 3 marca.(Zobacz zdjęcia...). Był to czas wielkiej łaski i działania Ducha Świętego. Każdy mógł odnaleźć coś dla siebie, poczynając od dzieci, przez młodzież uczącą się i pracującą, a kończąc na dorosłych. Tak to już jest, że gdy Bóg daje, to czyni to obficie i hojnie. Dlatego też był czas na modlitwę, śpiew i rozruszanie „kości”, na różne inscenizacje, ale również na rozmowy w małych grupkach. Nie zabrakło także świadectw wziętych z życia. Wszystko to dzięki Kościołowi, który jest różnorodny w swych darach, czyli dzięki: młodzieży z "Pustyni Miast", Małżeństwom ze Wspólnoty Domowego Kościoła, zespołom muzycznym z Luzina i Kębłowa, Anonimowym Alkoholikom oraz prowadzącym kapłanom: ks. Mirkowi Zającowi z Ukrainy i ks. Janowi Minkiewiczowi z Luzina. Chwała Panu za ten święty czas! Pamiętajmy jednak, iż rekolekcje zakończyły się zaproszeniem do wspólnot, które działają przy parafii w Bolszewie:

O SPOWIEDZI SŁÓW KILKA...

Ojciec Kazimierz Fryzeł CSsR w jednej ze swoich książek napisał tak: "Jeden z angielskich pisarzy wypowiedział bardzo ciekawą myśl, że świat, w którym żyjemy, jest wielkim szpitalem. Znajduje się w nim wielu chorych na nerki, serce, płuca i inne choroby. Ale są też ludzie mający chorego ducha, słabą wolę, nałogi. Mam dla nich tylko jedno lekarstwo - słowa Chrystusa: Ufaj, synu. Odpuszczają ci się twoje grzechy (Mt 9, 2). „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Te uzdrawiające słowa możemy usłyszeć właśnie w sakramencie spowiedzi, która jest dla nas najwspanialszym lekarstwem i miejscem nowych narodzin. Dlatego trzeba o nią zadbać". Jak to zrobić? Dla PARAFIAN zostały przygotowane RACHUNKI SUMIENIA, służące dobremu przygotowaniu się do spotkania z miłosiernym Ojcem. Znajdują się w kościele na stoliku przy głównej nawie. Warto z nich skorzystać. Dodatkowo poniżej umieszczone zostały linki nagrań (BoskaTV) znanego spowiednika o. Jordana Śliwińskiego - kapucyna, który porusza pewne kwestie związane z sakramentem pojednania. Sam się przekonaj, że warto zajrzeć.

1. Czy potrzebuję spowiedzi?

2. Po co komu spowiednik?

3. Sumienie - co to jest?