Festiwal Kultury Białoruskiej
w Bolszewie

"W dniach od 6 - 14.04.2013r. mieliśmy wielką przyjemność gościć na naszej kaszubskiej ziemi wyjątkowych gości z Mińska na Białorusi - Zespół Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej. Przyjechał on do nas w ramach I Festiwalu Kultury Białoruskiej. Orkiestra istnieje przy Koledżu Muzycznym im. Michała Glinki w Mińsku. Zespół ten jest swoistym eksperymentem muzycznym, gdyż zrzesza najbardziej uzdolnionych członków Wydziału Instrumentalnego. Od momentu założenia, czyli od 2005 r., orkiestra zagrała już kilkadziesiąt koncertów w różnych miastach Białorusi, Rosji, Ukrainy oraz Polski. W repertuarze zespołu jest ponad 150 utworów wybitnych białoruskich, rosyjskich i europejskich kompozytorów.

Dnia 13.04. br. w naszym parafialnym kościele mogliśmy delektować się muzyką w wykonaniu tejże orkiestry podczas koncertu, który był jednocześnie uwieńczeniem festiwalu. Zespół wykonał utwory takich kompozytorów jak: Antoni Dworzak, Antoni Rubinstein, Stanisław Moniuszko, Felix Mendelssohn, Aram Chaczaturian, Igor Jankowski i jeszcze wielu innych. Orkiestra została nagrodzona niesamowicie ciepłym przyjęciem i niekończącymi się owacjami. Tego wieczoru mieliśmy do czynienia z wielkim tryumfem muzyki poważnej, która dotychczas wydawała się nam tak daleka. To przedsięwzięcie jest dowodem na to, iż wielki świat stoi przed nami otworem i czeka tylko na nasze zaproszenie. Mamy nadzieję, że ten festiwal na stałe już zagości na kulturalnej mapie Kaszub". nad. Justyna Jankowska

Zapraszamy do galerii

Triduum Paschalne w Bolszewie

Z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, nr 38-43:

"Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego. Nazywa się go Triduum Paschalnym,ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem".

W Wielką Sobotę uczestniczyliśmy w Liturgii odnowienia przymierza Chrztu Świętego. Byliśmy ochrzczeni jako dzieci i niewiele z tego pamiętamy. Dlatego przeżywaliśmy ten Sakrament jeszcze raz w Wigilię Paschalną, by odnowić swoje relacje z Bogiem. W procesji do ołtarza, przed którym znajdowała sie chrzcielnica, nieśliśmy Bogu na nowo swoje serca. Woda święcona, w której zanurzaliśmy swoje dłonie i czyniliśmy znak krzyża obmywała nas z grzechów a zapalona  świeca przypominała o konieczności stawania się światłem dla świata. Bóg stworzył człowieka po to, by trwał z Nim w więzi, którą określamy mianem przymierza.

A jak Triduum Paschalne celebrowała nasza parafia, sami zobaczcie:

 Wielki Czwartek   

Wielki Piątek   

Wielka Sobota   

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI BOLSZEWA 24 MARCA

Wśród nabożeństw, w czasie których wierni oddają cześć męce Pańskiej, mało jest tak lubianych jak Droga Krzyżowa. W czasie tego nabożeństwa wierni uczuciowo idą tą samą drogą, którą Jezus przebył w czasie ostatnich dni swego ziemskiego życia: od Góry Oliwnej, gdzie w "ogrodzie zwanym Getsemani" (Mk 14, 32) "począł się lękać" (Łk 22, 44), aż do Góry Kalwarii, gdzie został ukrzyżowany między dwoma łotrami (por. Łk 23, 33), i do ogrodu, w którym został pochowany w nowym grobie wykutym w skale (por. J 19, 40-42). 
Świadectwem umiłowania tego nabożeństwa przez naszych parafian było wyjście na ulice Bolszewa. Droga Krzyżowa rozpoczęła się około godz. 19.00. Nad naszym bezpieczeństwem czuwała OSP w Bolszewie, a rozważania przygotowała młodzież naszej parafii. Wszystkim zaangażowanym i uczestnikom Drogi Krzyżowej serdecznie dziękujemy za świadectwo wiary.

Zapraszamy do galerii

 „TAK NAPRAWDĘ REKOLEKCJE ROZPOCZĘŁY SIĘ (W NAS)
WRAZ Z DNIEM ICH ZAKOŃCZENIA, CZYLI 3 MARCA…”

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii trwały cały tydzień - od 24 lutego do 3 marca.(Zobacz zdjęcia...). Był to czas wielkiej łaski i działania Ducha Świętego. Każdy mógł odnaleźć coś dla siebie, poczynając od dzieci, przez młodzież uczącą się i pracującą, a kończąc na dorosłych. Tak to już jest, że gdy Bóg daje, to czyni to obficie i hojnie. Dlatego też był czas na modlitwę, śpiew i rozruszanie „kości”, na różne inscenizacje, ale również na rozmowy w małych grupkach. Nie zabrakło także świadectw wziętych z życia. Wszystko to dzięki Kościołowi, który jest różnorodny w swych darach, czyli dzięki: młodzieży z "Pustyni Miast", Małżeństwom ze Wspólnoty Domowego Kościoła, zespołom muzycznym z Luzina i Kębłowa, Anonimowym Alkoholikom oraz prowadzącym kapłanom: ks. Mirkowi Zającowi z Ukrainy i ks. Janowi Minkiewiczowi z Luzina. Chwała Panu za ten święty czas! Pamiętajmy jednak, iż rekolekcje zakończyły się zaproszeniem do wspólnot, które działają przy parafii w Bolszewie: