W dniu 7 kwietnia 2014 roku Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Pod czujnym okiem o. Piotra Górki młodzież przez kilka miesięcy przygotowywała się do przyjęcia darów Ducha Świętego, tak aby wkroczyć z jeszcze większą odpowiedzialnością w kolejne lata swojego życia. Atmosfera była uroczysta i wzniosła. W przeżywaniu tego ważnego wydarzenia pomogła wszystkim oprawa muzyczna naszego chóru parafialnego "Calasanz". Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili do uświetnienia tej uroczystości. Niech Bóg obficie błogosławi i udziela swojej łaski.

Zapraszamy do galerii

Zbliża się egzamin dojrzałości... Z maturzystami są Rodzice, Znajomi, Duszpasterze... Także i my - Współbracia Pijarzy - razem z Waszymi Najbliższymi chcemy uczestniczyć w tej wielkiej radości i Was wspierać.

Proponujemy DUCHOWĄ ADOPCJĘ

MATURZYSTY.

Od 5 do 30 maja 2014 r. ojcowie, bracia i klerycy pijarzy codziennie o godz. 15.00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Pijarów przy ul. Dzielskiego 1 w Krakowie będą odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę do Ducha Świętego oraz modlitwę o dobre wybory w życiu i o rozeznanie powołania. DAM 2014 zostanie zainaugurowana Mszą św. 5 maja – w dniu matury z języka polskiego.

Maturzysta, który chciałby zostać objęty duchową opieką powinien zgłosić taką chęć przez uzupełnienie szybkiego formularza, który znajduje się na: www.maturzysci.pijarzy.pl.

Na stronie internetowej DAM, stylizowanej na maturalny arkusz egzaminacyjny, znajdują się także propozycje modlitw (np. modlitwa Jana Pawła II o dary Ducha Świętego czy „modlitwa zniecierpliwionego”) oraz informacje o innych inicjatywach dla młodzieży podejmowanych przez pijarów (rekolekcje, obozy, media powołaniowe, dane kontaktowe do duszpasterzy).

W ubiegłym roku blisko 1700 maturzystów z całej Polski skorzystało z modlitwy pijarów. 

"DOBRY SKŁAD"

=
 
DOBRE REKOLEKCJE

"Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa." (Łk. 9,23-24).

"Okres Wielkiego Postu, to nie tylko czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela, to także czas pokuty, zadumy, wyciszenia, a przede wszystkim wniknięcia w głąb naszej duszy. A wszystko  po to, abyśmy mogli prześledzić nasze życie, spojrzeć nań krytycznym okiem  i zastanowić się  jakich dokonywaliśmy wyborów, czy w naszej codzienności i wolności jaką otrzymaliśmy od Najwyższego postępowaliśmy właściwie? Czy z pokorą niosąc swój krzyż, ramię w ramię kroczyliśmy z Jezusem pośród krętych dróg labiryntu naszego życia? Jest to czas, który winniśmy wykorzystać jak najowocniej. Pomóc nam w tym mogą nie tylko własne przemyślenia, ale także rekolekcje.

Dlatego też do naszej parafii na rekolekcje wielkopostne zaproszono Ks. Sławomira Arseniuka wraz z Nieformalną Grupą Ewangelizacyjną NGE - "Dobry Skład" działającą przy Zespole Szkół nr 1 i parafii Trójcy Świętej w Łosicach. Przez cztery dni rekolekcji ks. Sławomir nie tylko przypominał parafianom jak ważną rolę odgrywają w życiu chrześcijanina sakramenty święte ( spowiedź święta i Eucharystia), ale także, pełen animuszu i zapału,  poprzez życiowe opowieści starał się uzmysłowić zgromadzonym jak ważna jest autentyczność żywej wiary.

Jesteśmy powołani do dzieł miłosierdzia

czyli

pełna mobilizacja

mieszkańców Bolszewa

"Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem (J 13, 34) . Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem" (J 13, 15) . W tych pięknych i zarazem poruszających słowach zawarto całą esencję chrześcijańskiego życia. Winniśmy, na wzór Jezusa, bez lęku i trwogi otworzyć nasze serca i otoczyć opieką bliźniego, gdyż taka postawa jest miła naszemu Panu. Miłość, bowiem jest głębią niewyczerpalnego, życiodajnego źródła, które nadaje sens naszej egzystencji. Zanurzmy nasze dłonie, nich zmącą taflę duchowej apatii i śmiało zaczerpnijmy, aby miłość wypełniła każdy obszar naszego życia. Miłosierdzie jest zwierciadlanym odbiciem nas samych, jest odpowiedzią na otaczające nas zło.